Právě se nacházíte:

Den Země na Hostivaři

Na území MČ Praha 15 se oslavy svátku Den Země uskuteční 16. května 2012 v areálu OC park Hostivař, v blízkosti hlavního vstupu do budovy. Začátek akce je plánován na 10:00 hodin a konec v 18:00 hodin.

Hlavním tématem bude problematika nakládání s odpady v hl. m. Praze, především třídění odpadů, recyklace a jejich následné využívání a dále problematika energie v rámci vyhlášení Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny.

Zájemci se budou moci blíže seznámit s ukázkami svozové techniky a sběrných nádob, získají informace o dalším využití vytříděného odpadu. Připravena bude i barevná velkoplošná mapa „Praha a odpady“ s uvedením sběrných dvorů, provozů na zpracování odpadů apod. a velkoformátová mapa s vyznačenými chráněnými územími v Praze.
   
V rámci rozšíření veřejného podvědomí o bezemisním a ekologickém typu dopravy si zájemci budou moci prohlédnout elektroskutr a zároveň se seznámit s jeho fungováním.
   
Do programu jsou zařazeny hry a soutěže pro děti. K dispozici budou  zdarma různé letáky, informační materiály, pro děti tištěné hry a plakáty s odpadovou tématikou a jiné zajímavosti.
 
Akci pořádá MČ Praha 15 ve spolupráci s hlavním městem Prahou, OC park Hostivař, společností Pražské služby a.s., EKO-KOM a.s., a dalšími partnery, jejichž činnost je  zaměřena na danou problematiku.
 
Zveme všechny, přijďte se poučit i pobavit.