EKOSPOL slavnostně otevřel druhou etapu projektu Nový Park Písnice.

Téměř přesně do roka a do dne otevřela přední česká developerská společnost EKOSPOL další etapu rezidenčního projektu Nový Park Písnice, který je již jejím 41. dokončeným velkým rezidenčním projektem. A stejně jako u vloni dokončené etapy A bylo i dalších 108 bytových jednotek v aktuální etapě B vyprodáno ještě před dokončením. Společnost EKOSPOL tak v této lokalitě za dva roky postavila celkem 217 nových vysoce kvalitních bytů a všechny je dokázala do okamžiku kolaudace vyprodat.

Slavnostní otevření bytového areálu Nový Park Písnice B proběhlo v úterý 23. 10. 2012 za účasti novinářů a významných osobností veřejného života. Úvodního slova se ujal prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc., prorektor pro výstavbu a investiční činnost ČVUT v Praze, který popřál společnosti EKOSPOL ještě mnoho podobně úspěšných rezidenčních projektů. V podobném duchu hovořil také Ing. Miloslav Mašek, CSc., generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Rezidenční projekt, vyprodaný ještě před kolaudací, dále ocenili Ing. Vlastimil Nigrin, člen představenstva Hypoteční banky a náměstek generálního ředitele pro věci obchodní a Josef Kotek, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Wienerberger cihlářský průmysl. Oboustranně špičkovou spolupráci se společností EKOSPOL vyzdvihli také další představitelé klíčových subdodavatelů Ing. Tomáš Březina, předseda představenstva společnosti BEST a Ing. Vítězslav Vala, spolumajitel společnosti SIKO Koupelny. Za generálního dodavatele stavby pak promluvil Ing. Oldřich Štercl, generální ředitel a předseda představenstva společnosti IMOS Brno. Stručného představení stavebně technických parametrů projetu se následně zhostil Ing. Karol Svoboda, vedoucí manažer projektu ze společnosti EKOSPOL. Závěrečné slovo a poděkování všem spolupracovníkům a dodavatelům, kteří se na realizaci tohoto projektu podíleli, na závěr přednesl RNDr. Evžen Korec, CSc., generální ředitel a předseda představenstva EKOSPOL.

Nový Park Písnice: Všechny byty vyprodány před dokončením!
Bytový areál Nový Park Písnice nabídl ve dvou navazujících etapách celkem 217 vysoce kvalitních nových bytů, které byly všechny vyprodány ještě před kolaudací. To se žádnému jinému takto rozsáhlému developerskému projektu v Praze nepodařilo nejméně od roku 2009.
 
Rezidenční projekt Nový Park Písnice je v porovnání s konkurenčními developerskými projekty odlišný především díky své unikátní lokalitě v Písnici, v místě, kde dosud žádný z developerů tak rozsáhlý projekt nikdy nerealizoval. Velkou výhodou je pak bezprostřední blízkost plánované stanice metra linky D, která vyroste pouhých 5 minut chůze od projektu.
 
„Obrovský zájem o byty v Písnici, kde jsme za dva roky postavili a vyprodali přes 200 bytů, nás příjemně překvapil a předpokládám, že bytový areál Nový Park Písnice rozhodně nebude posledním rezidenčním projektem, který jsme v této lokalitě realizovali,“ uzavírá Evžen Korec, generální ředitel společnosti EKOSPOL.