Kores podporuje Nadaci Terezy Maxové dětem

Nákupem lepicí tyčinky Kores 20 g nyní přispějete na charitativní projekt. Z každé lepicí tyčinky Kores z limitované edice prodané od 1. 11. do 28. 2. 2017 putuje totiž 1 Kč na podporu dětí a mladých lidí z dětských domovů a na podporu náhradní rodinné péče ve vzdělávání.  

Pro správný psychický vývoj a budoucnost dětí je nezbytné harmonické a podporující rodinné prostředí. Ne každé dítě má však takové štěstí. Jejich osud se snaží zvrátit Nadace Terezy Maxové dětem, jejímž posláním je, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodině. Právě s touto nadací se znovu spojila společnost Kores Praha, aby obnovila úspěšný projekt limitované edice lepicích tyčinek Kores. 

Jedním z problémů, které trápí děti z dětských domovů, je nízká úroveň vzdělání, z čehož pramení snížená šance na úspěšné uplatnění na pracovním trhu. Společnost Kores Praha se zavázala, že na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí z dětských domovů, přispěje 1 Kč z každé prodané lepicí tyčinky Kores z limitované edice. 

Základním posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině. „K tomu, abychom pomohli nepříznivou situaci v České republice změnit, je činnost Nadace Terezy Maxové zaměřena na tři pilíře podpory, jimiž jsou prevence, podpora náhradního rodičovství a kompenzace nedostatků ústavní výchovy. Velmi si vážíme podpory společnosti Kores Praha, kterou rozhodně nepovažujeme za samozřejmou," říká Terezie Sverdlinová, ředitelka marketingu a PR Nadace Terezy Maxové.