LINKA PRÁVNÍ POMOCI Nadace Naše dítě je opět aktivní

Na Lince právní pomoci Nadace Naše dítě poskytují advokáti z České advokátní komory již 13 let bezplatné právní poradenství v oblasti rodinného práva. Kterýkoliv z rodičů či prarodičů tak má možnost získat zdarma odbornou radu v oblasti právní ochrany nezletilých nebo pomoc s řešením problémů ve vztazích mezi rodiči a dětmi. Advokáti z České advokátní komory odpovídají na dotazy ohledně osvojení, pěstounské péče, ústavní výchovy, střídavé péče a dalších každou středu od 14 do 18 hodin v prostorách Nadace Naše dítě na telefonním čísle  777 800 002.

https://www.nasedite.cz/linka-pravni-pomoci/

Nadace Naše dítě letos slaví své  25. výročí a díky podpoře dárců a mecenášů mohla za tuto dobu transparentně přerozdělit přes 260 milionů korun ve prospěch ohrožených dětí, poskytnout tisíce bezplatných rad na Lince právní pomoci a apelovat na širokou veřejnost prostřednictvím mnoha osvětových kampaní.