MŠ Semínko dostala cenu Unesco

Společný projekt MŠ Semínko, obecně prospěšné společnosti při Středisku ekologické výchovy hlavního města Prahy Toulcův Dvůr, a Institutu pro politiku lesnictví a životního prostředí z Freiburgu (Spolková republika Německo) byl vyznamenán jako projekt „Dekády pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji“, kterou OSN vyhlásilo na období 2005 - 2014. Uskutečnění dekády bylo svěřeno do rukou UNESCO.

Vyznamenání obdržely iniciativy, které svými projekty přispěly k šíření této celosvětové strategie a zprostředkovávají dětem a dospělým způsoby myšlení a konání v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

„Projekt „Les jako třída pro předškoláky“ názorně ukazuje, jak by mohlo vypadat vzdělávání udržitelné do budoucna. Tento projekt oceňujeme, protože nám srozumitelně umožňuje pochopit, jak mohou lidé jednat udržitelně“, uvedl Prof. Dr. Gerhard de Haan, předseda Národní komise a jury OSN-Dekády v Německu.
 
Německá komise UNESCO už ocenila přes 1500 projektů, v nichž se děti učí jednat ekonomicky smysluplně, s ohledem na životní prostředí a sociálně spravedlivě. Mateřská školka vytváří svůj koncept v souladu s principy vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Projekt má inovativní charakter, potenciál k šíření těchto myšlenek a spolupracuje s jinými projekty.