Nejistota ohledně DPH škodí českým firmám ještě více, než kdyby se už konečně rozhodlo

Přetrvávající nejistota ohledně budoucího vývoje obou sazeb DPH komplikuje život českým firmám. Po včerejším fiasku při hlasování o tzv. konsolidačním balíčku totiž reálně hrozí situace, že finální rozhodnutí do konce roku vůbec nepadne. Pak by ale platil zákon přijatý již v loňském roce, podle kterého dojde od 1. 1. 2013 ke sjednocení obou sazeb DPH na úrovni 17,5 %.

Podle názorů předních podnikatelů z oblasti stavebnictví a developmentu jsou obě možné varianty, tedy jak zvýšení obou sazeb o 1 procentní bod, tak i sjednocení obou sazeb na 17,5 %, řešeními špatnými. Obě totiž znamenají mimo zvýšení cen základních potravin či léků také další zdražení nového bydlení. Negativní dopad takových změn na poptávku pak může způsobit další pokles stavebních zakázek, který povede k dalšímu propouštění.

„Vláda si bohužel neuvědomuje, že neustálé diskuze o změnách v tak zásadním parametru, jakým je DPH, významně komplikují život většiny českých firem a podniků. Personální politika, plánovaní investic, cashflow, sjednávání dlouhodobých smluv s dodavateli a mnoho dalšího – to vše musí české firmy řešit s dostatečným předstihem. V situaci, kdy dnes platí něco jiného, než bude platit zítra, je to ale nemožné,“ říká Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva přední české developerské společnosti EKOSPOL.
 
Řešení? Daně vůbec nezvyšovat a místo toho zodpovědně hospodařit
Přitom jakékoli zvyšování daní by podle Korce vůbec nebylo třeba, kdyby stát plnil roli zodpovědného hospodáře. „Bohužel platí, že čím více peněz se do eráru vybere, tím více se také řízeným či neřízeným způsobem rozkrade. Má-li se šetřit, tak rozhodně na spotřebě státu jako takového, a nikoli vybíráním dalších peněz do státního rozpočtu. Prostor pro úspory v předražených státních zakázkách je stále značný,“ uzavírá Evžen Korec.