Stát bytovou výstavbu opomíjel, podporovat ji ale musí

Náměstek ministra průmyslu a obchodu a místopředseda Rady vlády pro stavebnictví ČR Jiří Koliba na Žofínském fóru prohlásil, že stát by měl podpořit bytovou výstavbu. Peníze by se podle něj měly najít hlavně v resortu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které už některé dotační programy vyhlásilo. Jako největší ohrožení českého stavebnictví vnímá Koliba aktuální zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. EIA.  

„Stát a veřejný sektor na bytovou výstavbu v devadesátých letech minulého století zcela rezignoval. Museli ho nahradit soukromí investoři a developeři, bez nichž by se přirozená obnova bytového fondu vůbec neuskutečnila. Jen díky developerským firmám se daří uspokojovat rostoucí poptávku lidí po vlastním bydlení. Typické je to především v Praze, kde se letos očekává prodej rekordních 7000 nových bytů. Všechny přitom prodávají soukromí developeři,“ zdůraznil Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva společnosti EKOSPOL, která je lídrem bytové výstavby v České republice.

Stát by měl podle Korce podporovat hlavně sociální bydlení a startovací byty pro mladé rodiny. Ani tuto roli však příliš neplní. V minulosti naopak obce hromadně privatizovaly své byty a nyní pomalu zjišťují, že jim chybí základní bytový fond pro nenadálé situace. „Objevují se proto zcela zcestné úvahy, jako například zatím poslední vládní nápad z letošního října, podle nějž by developeři museli v novostavbách vyhradit část bytů obcím pro sociální účely. Že jde o naprostý nesmysl, vynikne, pokud developera nahradíme jakýmkoliv jiným prodejcem. Musí část zboží na sociální účely odvádět prodejci potravin, elektroniky či aut?,“ ptá se Korec.

Místo pomoci bytové výstavbě, která stát naopak developerům podle Korce hází klacky pod nohy. „Typickým příkladem je letošní novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (takzvaná EIA), která může fakticky zmrazit nejen rezidenční development, ale výstavbu jako celek. Nepracuje totiž s pojmem ´dotčená veřejnost´, takže zablokovat stavbu může takřka kdokoliv z druhého konce republiky,“ podotkl Korec a dodal, že dalším limitujícím faktorem je český systém stavebního práva. „Ten je nejsložitější v celé Evropě. Osobně ho označuji jako legislativní Kocourkov,“ doplnil šéf developerského lídra EKOSPOL.