Většina finančních institucí v příštím roce rozjede změnové programy na snížení nákladů

Průzkum společnosti Accenture provedený mezi téměř 800 finančními manažery v Evropě, Asii a Severní Americe zjistil, že více než polovina z nich plánuje v příštích 12 měsících zvýšit investice do hlavních firemních transformačních iniciativ nebo „změnových programů“, a to primárně kvůli tlaku nákladů, novým regulačním opatřením, zvýšeným očekáváním zákazníků a převratným digitálním změnám.  

V průzkumu zaměřeném na bankovnictví a pojišťovnictví 53 % respondentů uvedlo, že v příštím roce očekávají nárůst investic do transformačních iniciativ; pouze 37 % dotazovaných očekává udržení aktuální úrovně investic.

„Většina organizací poskytujících finanční služby si uvědomuje, že posuny na trhu se v příštích letech zintenzivní,“ prohlásil Andy Young, který v Accenture vede změnové programy pro Financial Services Talent & Organization practice. „Chápou, že jejich schopnost reagovat na náhlé i kontinuální změny bude stále důležitější pro to, aby uspěli v konkurenční digitální ekonomice. To je důvod, proč se mnozí zaměřují na rychlost návratnosti těchto investic a aplikují metody ´agilní změny´, aby splnili očekávání akcionářů, kteří předpokládají návratnost do jednoho roku.“

Podle poznatků průzkumu se nejdůležitější změnové programy, do kterých instituce investují, týkají efektivity a kontroly nákladů, zákaznického servisu a zkušeností, rizika a dodržování předpisů, digitálních technologií a kanálů. V tomto oboru je zřejmá snaha přijmout širokou škálu digitálních technologií jako jsou big data, analytika, mobilní technologie, internet věcí a cloud. Ale jeho schopnosti růst a těžit z těchto inovací jsou podle studie kolísavé. Překážkami pro jejich přijetí jsou nejčastěji stávající starší systémy, rozptýlená data a organizační náročnost. 

„Většina společností poskytující finanční služby se ohlíží po nových obchodních a provozních modelech, které využívají digitální inovace, aby se přizpůsobila novým očekáváním zákazníků a mohla odrážet nové agresivní konkurenty,“ uvedl Andrew Woolf, ředitel Financial Services Talent & Organization practice Accenture. „Společnosti s přizpůsobivou pracovní silou, které budou schopné výrazně řídit změny, bude těžké porazit. Ti, kteří tyto schopnosti nemají, budou muset vyvíjet stále větší úsilí.“

Young dodává: „Finanční krize, která začala téměř před deseti lety, znamenala začátek dlouhotrvající transformace tohoto segmentu, která se nyní zrychluje. Hráči ve finančních službách musejí přijmout inovace a zvýšit svou rychlost, aby se mohli vypořádat se zásadními změnami a provádět moudrá investiční rozhodnutí o změnových programech s ohledem na své obchodování dnes i v budoucnu. Největší posun pro průmysl bude i posunem zákazníků a kolegů do jádra změn.“