Hejtman Josef Řihák: Kraj jde za občany

První letošní tisková konference vedení Středočeského kraje byla hojně obsazena. A radní v čele s hejtmanem Josefem Řihákem nabídli celou řadu témat. 

Prvním z nich bylo „Zateplování škol, školek, domovů seniorů a dalších příspěvkových organizací kraje“ v rámci známého projektu MŽP Zelená úsporám, který pro Středočeský kraj připravil náměstek hejtmana pro životní prostředí Marek Semerád. Do konce března budou hotové podklady pro vyhlášení výběrových řízení, která jsou v plánu v dubnu. Podle zkušeností z minulého působení Josefa Řiháka, který byl šest let starostou Příbrami, se investice v této oblasti rozhodně vyplatí a kraj po zateplení objektů ušetří na povinných výdajích desítky milionů korun. 

Středočeský kraj má připravený Integrovaný systém nakládání s komunálními i dalšími odpady pro období let 2013 až 2022. Než jej uvede v život, chce formou seminářů na toto téma diskutovat se starosty měst a obcí. Setkání se uskuteční během ledna v devíti z nich (obsah systému, stejně jako přesné termíny a místa konání seminářů jsou k dispozici na www.stredoceska-kampan.cz – pozn. redakce).  Podle vyjádření Josefa Řiháka chce tak kraj vyslyšet volání menších měst a obcí kraje po lepší vzájemné komunikaci ve všech oblastech života jeho obyvatel. Vedení kraje pro ně postupně připraví semináře na téma školství, sociální politika a podle potřeby i další. Komunikaci zahájí v nejbližších dnech také s vedením hlavního města Prahy, s kterým ho pojí společné úkoly – dopravní obslužnost, zdravotnictví atp.   
 
Posledním bodem programu tiskové konference byly termíny výjezdních zasedání představitelů Středočeského kraje do rozestavěných větších celků, které zdědilo po předchozím vedení, s jediným cílem – vyhodnotit hospodárnost investic a budoucí využití jednotlivých objektů. V příštích dnech půjde konkrétně o prohlídku sportovně-rekreačního centra Vrchbělá, areálu stavby muzea letectví v Mladé Boleslavi a návštěvu rozestavěného domova seniorů v Uhlířských Janovicích. Jak uvedl hejtman Josef Řihák, posledně jmenovaná investice je prioritou Středočeského kraje. Získané poznatky ze všech návštěv poslouží k rozhodnutí o pořadí v takzvaných Zásobnících realizovaných projektů kraje pro nynější volební období, která budou radní projednávat za dva týdny.