Potvrzení z úřadů i výpisy z rejstříků on-line: Založte si datovou schránku

Využijte možnosti komunikace s úřady z domova a ušetřete finance i čas při čekání ve frontách. Díky datové schránce budete mít možnost požádat o potvrzení a výpisy on-line. Doporučené dopisy a cesty na úřad tak vyměníte za bezpečnou a pohodlnou komunikaci prostřednictvím datových zpráv. 

Využijte svůj volný čas efektivně a namísto osobní návštěvy úřadu si vyřiďte datovou schránku, která vám v mnoha situacích ulehčí život a její provoz je rovněž bezplatný. Nemusíte se bát byrokracie, založení je jednoduché a můžete ho provést několika způsoby. Pokud vlastníte aktivovaný elektronický občanský průkaz nebo jiný prostředek elektronické identifikace (https://www.eidentita.cz), můžete to udělat on-line. Stačí se např. pomocí eObčanky přihlásit do klientského portálu datových schránek a podat žádost. Druhou možností je založení na kontaktních místech veřejné správy Czech POINTu, nejčastěji na poště nebo obecním úřadu. Zde vám postačí klasický občanský průkaz, žádné další dokumenty se sebou nepotřebujete. 

Komunikace kdykoliv i bez čekání

Snadnější komunikace s finančním úřadem, Českou správou sociálního zabezpečení i třeba zdravotní pojišťovnou. Přes datovou schránku nejen podáte daňové přiznání a přehled o příjmech a výdajích, ale požádáte i o vydání nového občanského průkazu. Výhodou datové schránky je také možnost vyřízení úředních záležitostí při pobytu v zahraniční jako je například vydání voličského průkazu anebo potvrzení o studiu, pokud to škola přes datové schránky umožňuje. Pakliže jste na mateřské dovolené, oceníte i možnost podání žádosti o rodičovský příspěvek. 

Ve schránce se vám už neztratí důležité informace o přestupku a také budete včas upozorněni na blížící se konec ukončení platnosti pravidelné technické kontroly (STK). Nově je možné požádat i o ošetřovné. Postačí vám vyplnit formulář, který naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, a ten společně s požadovanými přílohami přes datové zprávy odešlete. Veškerá komunikace prostřednictvím datových schránek s úřady je navíc bez poplatků.

Nejen potvrzení, ale i výpisy

Zdarma můžete požádat on-line i o výpisy z informačních systémů veřejné správy, tedy veřejných i neveřejných rejstříků. Budete-li potřebovat, můžete si tak jednoduše zažádat například o výpis z živnostenského rejstříku, registru osob, insolvenčního rejstříku, seznamu kvalifikovaných dodavatelů anebo rejstříku trestů. Zdarma lze zjistit i bodový stav řidiče. Také se jednoduše můžete informovat o změnách v katastru nemovitostí i o vyrozumění k provedenému vkladu do katastru nemovitostí a následné odeslání daně z převodu nemovitostí. Tato služba je zpoplatněna dle ceníku (https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Sledovani-zmen/Sledovani-zmen.aspx)

Kromě komunikace s úřady se můžete spojit i s jinými právnickými osobami, jako jsou dodavatelé nebo zákazníci. Tuto možnost využijete zvláště v takových situacích, kdy potřebujete odeslat například smlouvy anebo faktury, u kterých je nezbytné potvrzení o doručení i garance včasného dodání. Sice je tato služba soukromoprávní komunikace zpoplatněna, avšak je daleko levnější než kdybyste zaslali pro vás důležitou listovní korespondenci.