PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST VOZOVKY AŽ O 5 LET

Každá asfaltová komunikace prochází tzv. životním cyklem stavby, což je časové období od návrhu stavby přes její realizaci a užívání až do následné rekonstrukce. Její životnost před první generální opravou je v České republice obvykle stanovena na 25 let. Během nich neprobíhají konstrukční, ale pouze udržovací opravy, které jsou nutné k zachování sjízdnosti vozovky a bezpečnosti silničního provozu. Mezi ně se řadí nejen drobné opravy výtluků a trhlin, ale také plošné vysprávky poškozené obrusné vrstvy: s těmi jsou však spojené vysoké finanční náklady, dlouhé uzavírky a dopravní kolony. To, aby se každých zhruba 10 let odstraňovala vysoce poškozená obrusná vrstva a pokládala se nová, lze přitom omezit důslednou preventivní údržbou, která zabrání rozsáhlejšímu poškození. Optimalizace plánu údržby komunikace a jeho dodržování prodlouží životnost takové vozovky až na 30 let .  Revoluční řešení pro preventivní údržbu poruch asfaltových vozovek (výtluků a trhlin), založené na principu mikrovlnné technologie, poskytuje inovativní technologie FUTTEC.

Investiční náklady na výstavbu nové vozovky (včetně projektové dokumentace a vybavení komunikace) představují přibližně 60 až 70 % z celkových nákladů na danou komunikaci po dobu jejího životního cyklu. Výdaje na její běžnou letní údržbu činí pouze 3,5 % z celkových nákladů. Výdaje na plošnou vysprávku a kompletní náhradu obrusné vrstvy jsou pak samozřejmě mnohem vyšší a mohou činit až 18 % z celkových nákladů. Což odpovídá výsledkům studie Úřadu pro dopravu amerického státu Kalifornie (California Department of Transportation – Caltrans) , podle které představují náklady na prevenci pouhou jednu šestinu výdajů, na které vychází generální oprava vozovky. Do těchto hodnot se navíc nezapočítávají druhotné náklady, jako jsou výdaje na opravy dopravních prostředků (v důsledku nehod způsobených výtluky či trhlinami) nebo jejich opotřebení jízdou po nekvalitních silnicích. 

Z daných údajů vyplývá, že preventivní údržba asfaltových komunikací snižuje celkové náklady, které je do nich nutné investovat v průběhu jejich životního cyklu, a zároveň (při opravě mikrovlnnou metodou) výrazně prodlužuje životnost těchto komunikací (a to až o 5 let ). Přibližuje se tak cíli, který by měl mít každý dobrý správce komunikace: aby náklady na údržbu byly co nejnižší, a vozovka přitom byla co nejkvalitnější. Zakladatel společnosti FUTTEC Jiří Rušikvas k tomu dodává: „Mikrovlnná technologie pro preventivní opravy poruch asfaltových vozovek, kterou vyvíjíme ve spolupráci s Ústavem chemických procesů AV ČR a VUT v Brně, je jediná, která dokáže zachovat vlastnosti původního a doplňovaného asfaltového povrchu, jako je únosnost a protismykové vlastnosti. Na rozdíl od ostatních metod se při ní nepoužívá frézování a bourání a pracuje zcela beze švů: při opravě nevzniká spára, do níž by mohla zatékat voda a silnici dále narušovat. Výsledkem je tak prodloužení životnosti vozovky, snížení finančních nákladů na údržbu silnic a dálnic a v neposlední řadě i větší bezpečnost provozu.“