Trápí vás věčná únava? Nepodceňujte příznaky, komplexní prohlídka odhalí skutečný problém

Zdraví máme jenom jedno a přesně tímto poučením bychom se měli řídit, pokud nám zrovna není úplně skvěle. Samozřejmě nemusíte být každý den v perfektní kondici, ale vleklá únava trvající několik týdnů často znamená jiný problém, než je noc strávená na nepohodlném polštáři. Máte-li pochybnosti, jestli je vaše zdraví skutečně zcela v pořádku, není lepší varianta než podstoupit komplexní prohlídku neboli komplexní screening.

Kompletní prohlídku vašeho zdraví zajistí lékaři pomocí souboru téměř 20 vyšetření, které potom ve všech souvislostech prozkoumá interní lékař a vyhodnotí závěr. Tato metoda slouží k diagnostice onemocnění ve fázi před objevením se klinických příznaků a díky ní lze včas poznat rozvíjející se onemocnění dříve, než propukne. Komplexní screening tak kombinuje poznatky moderní medicíny a zaměřuje se zejména na včasné podchycení kardiovaskulárních, onkologických, ale také civilizačních onemocnění. „Komplexní prohlídka nám dá obraz toho, kde má dotyčný nejslabší článek a jak rychle bude stárnout. V obecné rovině totiž platí, že jsme tak staří, jak starý je náš nejslabší článek,“ říká interní lékařka Veronika Šimková z Kliniky GHC Praha, která zajišťuje konečné hodnocení.

Příliš málo odpočinku nebo únavový syndrom

Dlouhodobá únava může být způsobena různými faktory jako je nedostatek odpočinku, málo světla, špatně složený jídelníček, ale také se může jednat o strašáka všech manažerů, kterým je únavový syndrom. Právě pro včasné zachycení poměrně vážné nemoci je screening díky své rychlosti a efektivnosti klíčový. Velmi vytížení lidé často zdravotní prohlídky odkládají z důvodu, že nemají možnost trávit svůj čas v čekárnách při jednotlivých vyšetřeních, musí se sami k odborníkům objednávat, akceptovat dlouhé čekací lhůty, interpretovat jednotlivým lékařům závěry a podezření předchozích doktorů. Zároveň je systém zdravotnictví nedokonalý v tom, že pacienti nejsou schopni hledat sami případné souvislosti v různých lékařských zprávách, proto je hledání příčin problému velmi komplikované.

Jak probíhá komplexní prohlídka?

Pacient jistě ocení, že všechna vyšetření probíhají v jeden den a na jednom místě. Během přibližně 8 hodin vás čeká absolvování základních laboratorních testů, po kterém následuje dalších 20 prohlídek zahrnující vyšetření krve a moči (včetně nádorových markerů), měření profesionálním analyzátorem, který zjistí složení těla (procento tuku, vody a bezvodé aktivní tělesné hmoty), bazální metabolismus a metabolickou spotřebu při zvoleném stupni aktivity, ultrazvukové 

vyšetření břicha a štítné žlázy, funkční vyšetření plic, podrobná anamnéza a kompletní interní prohlídka, EKG, vyšetření velikosti a funkce srdečních oddílů, stavu srdečních chlopní, posouzení tlakových parametrů, vyloučení vrozené srdeční vady a nálezů na perikardu (osrdečníku) a aortě, dále dermatologické vyšetření, které sleduje stav a choroby kůže, včetně vyšetření rizikových znamének. Samozřejmostí je také rentgenové vyšetření srdce a plic, základní oční vyšetření, vyšetření sloužící ke stanovení hustoty kostní tkáně upozorňující na stav řídnutí kostí – osteoporózu. Poměrně zásadní je také neurologické vyšetření ověřující stav centrálního nervového systému (mozku a míchy) a periferních nervů, rehabilitační vyšetření prováděné fyzioterapeutem, které odhalí problémové oblasti pohybového aparátu včetně nesprávných návyků vedoucích ke chronickým obtížím.  Dopplerovské vyšetření cév zase umožní preventivně zasáhnout v době, kdy doposud nedošlo k závažnému postižení. Celý den končí chirurgickým vyšetřením se zaměřením na onemocnění léčená chirurgem, gynekologickou prohlídkou u žen nebo urologickou prohlídkou u mužů. Během celého dne je o vás ovšem skvěe postaráno, máte k dispozici ubytování hotelového typu a samozřejmě snídani, oběd i večeři.

Jak jste na to s vašim zdravím? Odborník vám vše vysvětlí

Všechna vyšetření jednotlivých odborníků a specialistů nakonec kompletuje jeden zodpovědný lékař, který má všechny potřebné informace, a dokáže tak zhodnotit zdravotní stav pacienta komplexně a v souvislostech. „Jedná se o celkové vyhodnocení výsledků zjištěných během komplexního screeningu, kde proběhne prezentace a přesné zhodnocení celkového zdravotního stavu klienta. Probereme potom možná rizika spojená se současným zdravotním stavem a lékařskými nálezy, rizikové faktory a ideální způsob prevence pro udržení či léčby pro stabilizaci a zlepšení aktuálního stavu,“ vysvětluje doktorka Šimková.

Věděli jste, že…..

Velké množství lidí totiž přičítá svou trvalou únavu a nižší výkon vysokému pracovnímu nasazení a přechozeným virovým onemocněním – sami si uvědomují, že lehčí nemoci neléčí a přecházejí a vědí, že to má na jejich organismus dlouhodobý dopad. Málokdy si ovšem uvědomí, kam až může tato „lehkomyslnost“ zajít.